Svanenmärkt hotell!

From februari 2008 så är vi Svanmärkta och därmed det första hotellet i Oskarshamn som blir Svanenmärkt. Arbetet att Svanenmärka ett hotell innebär att företaget tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Det betyder ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan. Hotellet måste ha ett långsiktigt miljötänkande och minska miljöpåverkan vid den dagliga driften.
Det handlar om att använda resurser som energi och vatten effektivt och att byta ut produkter med stor miljöpåverkan mot mer miljöanpassade alternativ.
Svanen ställer bland annat krav på minskad energianvändning och vattenförbrukning, miljöanpassad inredning och förbrukningsartiklar, miljömärkta städ- och rengöringsmedel och effektiv avfallshantering.

Vi har gått igenom hela verksamheten och gjort lite förändringar just när det gäller avfallshanteringen och produkter från leverantörer tex energilampor, mjukpapper, kontorspapper etc.Bland mycket annat... Drygt 150 tuffa krav finns på de anläggningar som vill vara Svanenmärkta!

Vill du läsa mer om Svanenmärkt gå in på Svanens hemsida, www.svanen.nu.

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2020 Best Western International, Inc. All rights reserved.